Quantis app Syngenta

Geschreven door AppsforAgri
Categorie: Nieuws
Geschreven: 19 april 2022
Hits: 305 views

Syngenta lanceert app die hitte- en droogtestress in aardappelen voorspelt

Aardappelen groeien het beste bij een gematigd klimaat. Periodes van hitte of droogte zorgen voor stress. Het gewas gaat dan – op celniveau – energie verbruiken om de negatieve gevolgen van hitte en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze energie wordt dan niet besteed voor groei. Bij droogte worden de huidmondjes gedeeltelijk gesloten, waardoor de fotosynthese afneemt. Alles bij elkaar resulteert dit in een opbrengstverlies. Om hier op in te spelen lanceert Syngenta een app die telers in staat stelt gedurende het seizoen per perceel waar te nemen of het aardappelgewas te maken krijgt met stress. Als er op basis van een 5-daagse voorspelling hitte- of droogtestress wordt verwacht, kan besloten worden tot het nemen van maatregelen. Als hitte- en droogtestress worden voorspeld kan de biostimulant QUANTIS® worden ingezet. Als u uw gewas wilt beregenen kunt u de app ook gebruiken om meer inzicht te krijgen in wanneer beregenen wenselijk wordt.

De Quantis App is ontstaan uit een samenwerking van WUR, AppsforAgri en Syngenta. De basis vormen vanuit Wageningen afkomstige gewasgroeimodellen en perceelsgegevens over grondsoort, capillaire wateraanvoer en drainage. Door een combinatie van deze gegevens met lokale weersgegevens (temperatuur, neerslag en gewasverdamping) kan gedurende het seizoen op perceelsniveau een voorspelling worden gemaakt van de hoeveelheid beschikbaar bodemvocht. Dus van het al dan niet optreden van droogtestress. Deze voorspelling wordt steeds 5 dagen vooruit gemaakt. Het voorspellen van hittestress is eenvoudiger. Dit gebeurt door naar de temperatuurverwachting gedurende 5 dagen te kijken.

De app is vrij toegankelijk, eenvoudig in het gebruik en ondersteunt telers en adviseurs in hun advies rondom het juiste moment van inzet van Quantis om de negatieve gevolgen van hitte- en droogtestress op het gewas te minimaliseren. Tevens is het een handig extra hulpmiddel om – indien beregenen mogelijk is – te bepalen wanneer het gewas om extra water vraagt. Download daarom de Quantis app en ervaar hoe u eenvoudig de situatie op uw percelen in de gaten kunt houden.

Als u meer wilt weten over de app of over de biostimulant Quantis, hoe deze werkt, welke resultaten een toepassing oplevert en wat het advies is, bezoek dan de website: www.syngenta.nl/quantis