+31 (0)85 773 14 47 Contactgegevens
Excellent knowledge of

Agriculture & IT

Privacy Statement

Juridische informatie
Alhoewel AppsforAgri BV getracht heeft om de op de AppsforAgri BV website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt AppsforAgri BV geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.
Alle informatie op de website van AppsforAgri BV heeft een informatief karakter. AppsforAgri BV en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website. Alle informatie en software worden geleverd 'zoals deze is' en zonder enige garantie.


AppsforAgri BV en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.
Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van AppsforAgri BVs website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.


Alle rechten zijn voorbehouden aan AppsforAgri BV. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van AppsforAgri BV. Het is bezoekers van de website van AppsforAgri BV niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden. Alle AppsforAgri BV merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het -symbool.


Privacy statement
Dit statement geeft weer hoe AppsforAgri BV omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website.

Algemeen
AppsforAgri BV respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (nu de Wet Persoonsregistratie en waarschijnlijk vanaf begin 2001 de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens

Bij en/of na bezoek van deze site verwerkt en verzamelt AppsforAgri BV twee soorten gegevens:
1. Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de AppsforAgri BV website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke paginas bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).
2. Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mail adres) die u zelf op deze website aan AppsforAgri BV verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van AppsforAgri BV, kan AppsforAgri BV de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Doeleinden
AppsforAgri BV verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van AppsforAgri BV. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de AppsforAgri BV website en worden aangewend om de AppsforAgri BV website te optimaliseren.
AppsforAgri BV verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.


Beveiliging
AppsforAgri BV heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van AppsforAgri BV die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.


Cookies
AppsforAgri BV respecteert de privacy van bezoekers van de website AppsforAgri.nl en draagt er zorg voor dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de persoonlijke informatie die u ons verschaft (inschrijving nieuwsbrief, contactformulieren).

Om meer inzage te krijgen in het gebruik van onze website www.AppsforAgri.nl en de prestaties van online marketing campagnes wordt gebruik gemaakt van webstatistieken op de website. Deze webanalytics software stelt AppsforAgri BV in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de AppsforAgri BV website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. Dit is belangrijk om een betere gebruikerservaring te creëren voor de bezoekers.

We wijze u er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekergedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.
Bovengenoemde tool maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de AppsforAgri BV server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. U kunt alle tools die door AppsforAgri BV worden gebruikt volledig vertrouwen. Géén van deze tools legt informatie vast anders dan bovenstaand vermeld.

Uitsluiten van gegevensverzameling
Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van u geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door AppsforAgri BV gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plugin te installeren in uw web browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

In uw browserinstellingen heeft u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen.
• Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”
• Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit.

Externe Links
Op de AppsforAgri BV website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van AppsforAgri BV zijn. AppsforAgri BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.
Aangezien AppsforAgri BV veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten aan info@appsforagri.com

delen