+31 (0)85 773 14 47 Contactgegevens
Excellent knowledge of

Agriculture & IT

AppsforAgri neemt NBAWS over

Monday 14 November 2016

AppsforAgri heeft per 1 november het agro meteorologisch bureau Nieveen & Bouma Agro Weather Services (NBAWS) overgenomen. NBAWS heeft in de afgelopen jaren veel algoritmen ontwikkeld voor het berekenen van ziektedruk en de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Met de professionele IT kennis van AppsforAgri en de inhoudelijke meteorologische kennis van NBAWS gaan we nog meer slimme producten en diensten in de markt zetten voor een optimale en duurzame landbouw. 

Nieveen & Bouma Agro Weather Services 

NBAWS is gespecialiseerd in de invloed van het weer op gewasbescherming en de ontwikkeling van ziekten, plagen en onkruiden. Sinds de oprichting in 2007 zijn er voor meer dan 25 gewassen modellen ontwikkeld die de ziektedruk in kaart brengen en voor aantal gewassen ook adviezen geven voor het benodigde toepassingsmoment van gewasbeschermingsmiddelen. Uniek is ook het SprayWeatherWise model waarmee de optimale effectiviteit en toepassingsmoment voor gewasbeschermingsmiddelen wordt berekend. Het SprayWeatherWise model levert zowel financiële als duurzame voordelen op voor gebruikers en leveranciers van gewasbescherming. NBAWS werkt o.a. voor OCI Agro, Agrifirm, Adama, Van Oers United, WeatherOnline LTD en 365FarmNet.

Erno Bouma (directeur NBAWS) over de samenwerking: "Omdat de ontwikkelingen snel gaan hebben we aansluiting gezocht bij een strategische partner. We kunnen nu meer tijd vrijmaken voor R&D en ons richten op het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties voor een optimale en duurzame landbouw”.

AppsforAgri
AppsforAgri is specialist in het ontwikkelen van apps en webapplicaties voor agrarische toepassingen. We zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en werken voor internationale agribusiness bedrijven zoals Friesland Campina, Nutreco, Bayer en OCI. Met de overname van NBAWS ontwikkelen we nu ook kennis en informatie voor telers, adviesorganisaties en agribusiness bedrijven in de vorm van apps, webservices en sensoren. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze nieuwe innovatieve producten en diensten.

Hartelijke groet!

Corné Braber | Directeur AppsforAgri
06 1922 6535

www.appsforagri.com

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________________________________________


Since 1st November 2016, AppsforAgri has acquired Nieveen & Bouma Agro Weather Services (NBAWS). In the past years, NBAWS has developed numerous interactive tools and models for pest management and crop protection decisions. Due to a stronger demand, NBAWS has joined forces with AppforAgri. Using AppforAgri’s professional knowledge of IT and NBAWS’ in-depth meteorological know-how, we will develop even more products and services for optimal and sustainable farming.

Nieveen & Bouma Agro Weather Services
NBAWS specialises in the effect of weather on crop protection and crop diseases. Founded in 2007, over 25 models for crop diseases have been established. Furthermore, they have developed a novel way to save on the application of crop protection products, called: SprayWeatherWise.
With this tool users can plan crop protection activities around periods with the highest efficacy and get a better understanding about the way that crop protection products behave. Users of NBAWS data are: OCI Agro, Agrifirm, Adama, WeatherOnline Ltd, Newfarm Agriconsult and 365FarmNet.

Erno Bouma (CEO NBAWS) about the merge: “Because technical developments are going so fast, we have teamed up with a strong strategic partner. We can now focus on R&D and the development of our knowledge and innovative products for a sustainable agriculture.”

AppsforAgri
In recent years, AppsforAgri has grown rapidly in developing mobile and web application for international agro-companies, such as: Friesland Campina, Nutreco, Bayer en OCI. With our “iCrop” software we offer an innovative solution for agricultural advisory organisations. With this take-over we can now also offer knowledge and information to agricultural community regarding state-of –the-art apps, web services en sensors. Shortly, you will receive more information about our innovative new products and services.

Best regards,

Corné Braber | Managing Director AppsforAgri
06 1922 6535

www.appsforagri.com