Sensoren bepalen optimale moment voor bemesten

Geschreven door AppsforAgri
Categorie: Nieuws
Geschreven: 28 februari 2018
Hits: 2.854 views

In het westen van Nederland hebben zeventig melkveehouders sensoren in hun land geplaatst om bodemvocht en -temperatuur te meten. Met deze gegevens kunnen ze bepalen wanneer ze hun land het beste kunnen bemesten.

sensor bodemvocht

(Bron: Nieuwe Oogst, 2018)

Richard Korrel uit Ouderkerk aan den Amstel is één van de zeventig boeren die pas gaat uitrijden wanneer de bodemtemperatuur minimaal 8 graden Celsius is. Volgens hem worden de nutriënten dan beter benut en gaat het gras pas groeien wanneer het land zijn mestgift heeft gehad. Normaliter plant hij het bemesten vanaf 1 maart in, met enkele kriebels in zijn buik. Nu meet hij de bodem op temperatuur en gaat hij pas uitrijden wanneer de bodem dat nodig heeft.

Grasgroei
De temperatuur van de bodem is in het voorjaar bepalend voor de beginfase van de grasgroei. Deze beginfase is weer van groot belang voor het bemesten op het juiste moment.
Bemesten terwijl het gras nog niet is gaan groeien, zorgt ervoor dat de nutriënten in de mest niet worden benut. Met als gevolg dat de kwaliteit van het oppervlaktewater verminderd. Een te late bemesting zorgt ervoor dat het gras niet optimaal van de mest profiteert. De sensoren die geplaatst worden, genereren real-time data die de boeren ook op hun smartphone kunnen inzien. Door middel van deze sensoren wordt precisielandbouw beter mogelijk.