Impact van IoT in de Agrarische sector

Geschreven door AppsforAgri
Categorie: Nieuws
Geschreven: 27 september 2018
Hits: 2.550 views

“Smartfarm” is een geweldige manier om de landbouw te bestempelen in deze vierde industriële revolutie. Wat landbouwtechnieken zo interessant maakt, is dat de innovaties van de Vierde Industriële Revolutie samenkomen en samenvallen met wat ook wel de “Tweede Groene Revolutie” wordt genoemd.

Agribusiness, landbouw en producenten over de hele wereld worden op een schaal geconfronteerd die de verbeelding verbluft. Slimme landbouw, oftewel IoT, is een vaak over het hoofd geziene businesscase voor het internet der dingen, omdat het niet past in de bekende categorieën, zoals gezondheid, mobiliteit of industriële IoT. Het internet der dingen ZAL een revolutie teweegbrengen in elk aspect van de agribusiness, van de manier waarop boeren werken tot de opbrengsten per hectare en zal binnenkort de belangrijkste toepassing van IoT worden.

Voordelen van IoT in de agrarische sector:

-IoT in de landbouw is ontworpen om boeren te helpen door van vitale informatie zoals vochtigheid, luchttemperatuur en bodemkwaliteit te bewaken met behulp van sensoren op afstand en om de opbrengst te verbeteren, efficiëntere irrigatie te plannen en oogstvoorspellingen te maken.

-In gebieden zoals precisielandbouw kunnen real-time gegevens over bodem, weer, luchtkwaliteit en hydratatieniveaus boeren helpen betere beslissingen te nemen over het planten en oogsten van gewassen.

-IoT helpt biologen om de effecten van genomen en microklimaten op gewasproductie te bestuderen en de kwaliteit en opbrengst te optimaliseren.

-Door slimme, aangesloten IoT-projecten te implementeren kunnen boeren gebruik maken van de enorme hoeveelheden gegevens die op hun bedrijf worden gegenereerd.

-De grote omvang van veel bedrijven maakt handmatige enquêtes ondoeltreffend en moeilijk, waardoor boeren zich tot IoT-oplossingen wenden.

-Het gebruik van satellietbeelden en IoT track-en-trace-technologie om agrarische activiteiten van de oogst tot aan de levering te volgen, is een manier om de productiviteit te maximaliseren en de kwaliteit van voedsel in de toeleveringsketen te waarborgen.

-Landbouw biedt misschien de perfecte businesscase voor IoT-implementatie, dus we zullen waarschijnlijk een veel grotere uitbreiding van de toepassingen in de komende vijf jaar zien.

-Productkwaliteit, hogere gewasproductiviteit, behoud van natuurlijke hulpbronnen en kostenbeheersing. Dit zijn slechts enkele manieren waarop het Internet der dingen in de toekomst de landbouw en voedselproductie zal transformeren.

-Het agrirische IoT, geïntegreerd met Web Map Service (WMS) en Sensor Observation Service (SOS), biedt een oplossing voor het beheren van watervereisten of levering voor gewasirrigatie. Het analyseert ook slim de vereisten voor gewaswater en maakt gebruik van watervoorraden om verspilling tegen te gaan.

-In gebieden met droogte kan de gewaswaterbeheersfunctie van agrarische IoT van grote waarde zijn, omdat het op intelligente wijze de beperkte watertoevoer beheert door de timing van de klepwerking te berekenen en een optimale irrigatiestrategie te ontwikkelen, wat resulteert in betere praktijken om waterbronnen te behouden.

-IoT zorgt voor accurate en efficiënte communicatie met boeren van realtime gegevens met betrekking tot dynamische landbouwprocessen (zoals weersvoorspellingen, planten, oogsten, etc.) weersvoorspellingen, bodemkwaliteit, beschikbaarheid en arbeidskosten. Boeren die toegang hebben tot dergelijke belangrijke realtime informatie die voor hen beschikbaar wordt gesteld, kunnen hun activiteiten vooraf beter plannen en corrigerende of preventieve maatregelen nemen voor de toekomst.

Bron: TeleSense (2017)